Елизабета Дурлевиќ - GMS

GMS

Елизабета Дурлевиќ


Дипл. Инг. А. Елизабета Дурлевиќ

Родена 1955 во Битола

Студии:

· Архитектонски Факултет – Скопје, 1974– 1979

Работа:

· Одговорен проектант во АДГ Маврово – Скопје, 1981–2003

· Одговорен проектант во Ателје Ајвар – Скопје, 2003–2006

· Одговорен проектант во Магос Дизајн центар – Скопје, 2006-2009

· Соработка со AnArch – Приштина, 2006-2007

· Соработка со Industrial Buildings Corporation – Израел, 2008

· Одговорен проектант во ГМС – Скопје, 2009 -

Контакт:

e-mail: elizabeta_durlevic@yahoo.com

тел.: +389 78 23 21 60