Ѓорѓи Мојсов - GMS

GMS

Ѓорѓи Мојсов

Маг. Инг. А. Ѓорѓи Мојсов

Роден 1982 во Скопје

Студии:

· International Baccalureate Diploma – Скопје, 1998-2000

· Архитектонски факултет – Скопје, 2000-2002

· Магистерски студии на Технички Универзитет Виена – отсек Архитектура, 2002-2009

· Студент на размена на Тонгџи Универзитет Шангај – Кина, 2007

· Докторски студии на ТУ Виена, 2009 -

Работа:

· Магос Дизајн центар – Скопје, 2003-2009

· Kiekenap – Виена, 2003

· Lorenz und Partner – Виена, 2005

· Соработка со An Arch – Приштина, 2006-2007

· Соработка со Industrial Buildings Corporation – Израел, 2008

· InnoCAD – Виена, 2008

· Deephaus Architects – Виена, 2008

· Ко-основач на ГМС – Скопје, 2009 -

Контакт:

e-mail: gmojsov@gmx.net
тел.: +389 78 26 22 08