Марта Мојсова - GMS

GMS

Марта Мојсова


Дипл. Инг. Ш. Марта Мојсова

Родена 1984 во Скопје

Студии:

· Факултет за Внатрешен Дизајн и Теологија на Мебел, 2002–2007

· “Open Distance Learning Center”, Факултет за Електроинжинеринг – Скопје, 2006

· Факултет за архитектура ”American College” – Скопје, 2009 -

Работа:

· Внатрешен дизајн во Магос Дизајн центар – Скопје, 2005-2009

· Пракса во Сергеј Никуљски студио – Виена, 2007

· Пракса во Stone Design студио – Скопје, 2009

· Внатрешен дизајн во ГМС – Скопје, 2009 -

Контакт:

e-mail: mojsova_marta@yahoo.com
тел.: +389 78 262 229