Оливија Мојсова - GMS

GMS

Оливија Мојсова


Дипл. Инг. А. Оливија Мојсова

Родена 1956 во Скопје

Студии:

· Архитектонски факултет- Скопје, 1974– 1980

Работа:

· Директор во Македонија Проект – Скопје, 1984-2003

· Основач на Магос Дизајн центар– Скопје, 2003-2009

· Соработка со An Arch – Приштина,2006-2007

· Соработка со Industrial Buildings Corporation – Израел, 2008

· Основач на ГМС–Скопје, 2009 -

Контакт:

e-mail: magos_dsc@yahoo.com

тел.: +389 78 34 92 39