БИЛНА - GMS

GMS

БИЛНА

БИЛНА

Станбена зграда со со специфична аголна локација која го диктира архитектонскиот израз. Со играта на празно-полно се добива динамична и необична фасада

Автор: Елизабета Дурлевиќ
Соработници: Ѓорѓи Мојсов
Година на проектирање/изведба: 2012/2014
Локација: Јужен Булевар, Скопје

cigla