КИНО КАРПОШ - GMS

GMS

КИНО КАРПОШ

КИНО КАРПОШ

Cтанбено деловен објект сместен во многу важен дел од градот со типична урбана структура и архитектура. Станбениот комплекс е составен од два објекти како различни ентитети. Комплексот е истовремено интегриран во локалната урбана матрица, но и се одвојува поради својот уникатен дизајн. Јавните и деловни простории се сместени во приземните катови долж улицата

Автори: Оливија Мојсова, Елизабета Дурлевиќ
Соработник: Ѓорѓи Мојсов
Година на проектирање / изведба: 2012/2014
Локација: Дебар Маало, Скопје

kinokarpos01

kinokarpos02