3.12 office+parkhouse - GMS

GMS

3.12 office+parkhouse

3.12 office+parkhouse

Новата катна гаража со деловен простор се наоѓа во центарот на Скопје, веднаш до Народната Банка на РМ. Фасадата се состои од стаклени баклави кои ја обликуваат предната фасада и асоцираат на логото на компанијата. Паркинг системот е систем со рампи, сместувајќи 150 возила, а деловниот простор се наоѓа во аголниот дел на сите катови на зградата.

Автор: Елизабета Дурлевиќ
Соработници: Ѓорѓи Мојсов, Оливија Мојсова
Година на проектирање / изведба: 2013/2015
Локација: Скопје

prizemje

kat

01

02

04

05

03