5.12. office and parkhouse - GMS

GMS

5.12. office and parkhouse

5.12. office and parkhouse

Новата катна гаража со деловен простор се наоѓа во епицентарот на Скопје, веднаш до Централната гратска пошта. Дизајнот интегрира тешка бетонски структура на задната фасада која е ориентирана кон поштата (симбол на брутална архитектура) и лесни стаклени материјали кои ја обликуваат предната фасада. Паркинг системот е целосно автоматизиран, сместувајќи 350 возила, а деловниот простор се наоѓа во приземните катови на зградата.

Автор: Ѓорѓи Мојсов, Елизабета Дурлевиќ
Соработници: Оливија Мојсова
Година на проектирање / изведба: 2010/2012
Локација: Мал ринг, Скопје

5

7

2

6

3