БОНИМИ - GMS

GMS

БОНИМИ

БОНИМИ

Cтанбено деловен објект сместен во многу важен дел од градот со типична урбана структура и архитектура. Станбениот комплекс е составен од објекти како различни ентитети со различна височина. Комплексот е истовремено интегриран во локалната урбана матрица, но и се одвојува поради својот уникатен дизајн. Јавните и деловни простории се сместени во приземните катови долж улицата

Автор: Ѓорѓи Мојсов, Елизабета Дурлевиќ
Соработници: Оливија Мојсова
Година на проектирање / изведба: 2010/2012
Локација: Дебар Маало, Скопје

00

01

03

04

05

06

07

08

09