Забна ординација - GMS

GMS

Забна ординација

Забна ординација

ЗАБНА ОРДИНАЦИЈА

Внатрешно уредување на забна ординација. Просторот е проектиран според сите правила за стандардни димензии, норми и карактеристики за забна ординација. Главната цел е да се даде визуелен впечаток на просторно проширување и создравање на пријатна атмосфера за пациентите. Во чекалната нема отвори за прозори па затоа преградниот зид е изработен од конструкција со метални и стаклени површини низ кои влегува дневна светлина од работната просторија во просторт за чекање.