DM - GMS

GMS

DM

DM

Cтанбено деловен објект сместен во многу важен дел од градот со типична урбана структура и архитектура. Комплексот е истовремено интегриран во локалната урбана матрица, но и се одвојува поради својот уникатен дизајн: навалени ѕидови, вентилирана црна фасада и стаклени балкони во боја. Во приземјето се наоѓа ексклузивен ресторан.

Автор: Елизабета Дурлевиќ, Оливија Мојсова
Соработници: Ѓорѓи Мојсов
Година на проектирање / изведба: 2009/2010
Локација: Дебар Маало, Скопје

01

02

04

03

06