ENK City Center - GMS

GMS

ENK City Center

ENK City Center

Нов комплекс во центарот на Приштина, главниот град на Косово, дизајниран од страна на ANARCH. Современиот дизајн содржи мултифункционален комплекс: подземни гаражи, банки, трговски центар, домување, канцеларии, хотел *****. GMS од Скопје учествуваше во проектирањето на станбениот дел од проектот.

Автор: ANARCH office – Kosovo
Соработници: 4M Group (UK), BB Architects (CH), Small Architecture (UK), GMS (MKD), OB Studio (KS), Wattall (GR), EuroTek (KS), SEIZMO (MKD), BLINI (KS)
Година на проектирање/изведба: 2008/-
Локација: Приштина, Косово

a

b

c

d

e

f