Ентериер за домување - GMS

GMS

Ентериер за домување

Ентериер за домување

ЕНТЕРИЕР ЗА ДОМУВАЊЕ

Дизајнирање на внатрешен простор за домување. Користени се претежно природни материјали, јасни облици и форми, современ мебел. Најдоминантна боја е белата.