K3 - GMS

GMS

K3

K3

Cтанбено-деловен објект сместен на бул. Партизански одреди со неправилни отвори кои создаваат динамична фасада.

Автор: Елизабета Дурлевиќ, Оливија Мојсова
Година на проектирање/изведба: 2013/2014
Локација: Карпош, Скопје

densko2

FRONT

nokno