LIL - GMS

GMS

LIL

LIL

Станбена зграда со со специфична аголна локација која го диктира архитектонскиот израз. Со играта на празно-полно се добива динамична и необична фасада

Автор: Оливија Мојсова
Соработници: Ѓорѓи Мојсов, Ана Митрушевска
Година на проектирање/изведба: 2013/2014
Локација: ул. Тетовска, Скопје

lile

KATALOG-lile

lile3

lile4