На сончевата страна - GMS

GMS

На сончевата страна

На сончевата страна

Урбанистичкиот проект “На сончевата страна” е решение како да се организира еколошка функционална населба на периферијата на Скопје. За да се ​​анализира функционалноста, следниве аспекти се земаат во предвид: концепт идејата, транспортната инфраструктура, урбана структура и различни сценарија на развој. Многу важен дел од проектот се и еколошките аспекти: производство на енергија, намалена потрошувачка на енергија, како и рециклирање на отпад и вода, употреба на вегетација и еко-транспортен систем.

Автор: Ѓорѓи Мојсов
Ментор: Erich Raith
Година на проектирање: 2009
Локација: Сопиште, Скопје