POSTGRADUATE RESEARCH CENTER - GMS

GMS

POSTGRADUATE RESEARCH CENTER

POSTGRADUATE RESEARCH CENTER

Проектот се состои од два одделни комплекса. Едниот кој содржи три факултета ја обиколува троаголната градежна парцела, односно со формирање на типичен виенски внатрешен двор, се интегрира во околниот урбанистички концепт. Централната зграда е дизајнирана и позиционирана слободно и во неа се наоѓаат сите заеднички јавни функции на универзитетот комплекс – библиотека, продавница, ресторан, аудиториум, изложбениот центар, сали за предавање и сл.

Автор: Ѓорѓи Мојсов, Јасна Георгиевска, Дамјан Кокалевски
Година на проектирање: 2007
Локација: 1010 Виена, Австрија

01

02

03