Сончев град - GMS

GMS

Сончев град

Сончев град

ГМС е официјалниот ко-проектант на типовите на станбените единици на овој урбанистички проект. Дизајнирањето и изведбата на овој урбанистички проект внесува новина во градежништвото во Македонија, претставувајќи првата еколошка и луксузна населба во Скопје. Еден од најголемите најавени инвестиции во Македонија во последната декада го обврзува инвеститорот на следните задачи:

• Изградба на сообраќајна инфраструктура, јавно осветлување, изградба водовод и гасовод како и канализација
• Придржување кон стандардите за заштита на околината и енергетска ефикасност на потрошувачите
• Пректирање на станбени единици за 6.000 жители според највисоки стандарди
• Набавување на сончеви колектори и снабдување на куќите со гас

Автор: Gyora Gur & Co. Architects Ltd
Инвеститор: Industrial Buildings Corporation – Israel
Ко-проектант: ГМС – Скопје
Локација: Сопиште, Скопје

01

02

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15