Ентериер за домување- Одржлив дизајн - GMS

GMS

Ентериер за домување- Одржлив дизајн

Ентериер за домување- Одржлив дизајн

ЕНТЕРИЕР ЗА ДОМУВАЊЕ – ОДРЖУВАЊЕ ДИЗАЈН

Дизајнирање на ентериер за домување користејки принципи и материјали за одржлив –еколошки дизајн. Беше предизвик да се пронајдат решенија за практични проблеми со естетски карактер, кои функционално би одговориле на физичките, биолошките и емоционалните потреби на клиентите. Глана цел е подобрување на квалитетот на живеење на клиентите.