Тин радио - GMS

GMS

Тин радио

Тин радио

ТИН РАДИО

Краток Опис: Уредување на простор за тинејџерско радио како дел од средното училиште “Интернационално Средно Школо”. Главниот концепт е играње со звучната излолација во целиот простор, со нејзино сместување во посебни коцки со различни длабочини и бои. На дел од коцките се наогаат принтови од познати пејачи/ки и групи.Некои од овие коцкасти форми се отвараат и служат како полици за складирање на одреден материјал.